Organisation och personal

Johanna Ringarp

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
johanna.ringarp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1607
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Forskare

Mina kurser

Biografi

Johanna Ringarp, f. 1974, fil. dr i historia. Disputerade 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling (Makadam). Ringarps forskningen är främst inriktad på välfärds- och utbildningsfrågor. Mellan 2012-2014 hade hon ett forskningsprojekt som behandlade PISA-mätningarnas påverkan på tysk och svensk utbildningspolitik. För närvarande ingår hon i forskningsprojektet ”Vem styr skolan? Staten eller kommunen under 60 år av skolreformer” (Projektledare Henrik Román). Ringarps undervisningserfarenhet handlar främst om föreläsningar och seminarier inom ämnet historia, Europaprogrammet och lärarutbildning samt handledning av uppsatser på B-, C- och mastersnivån.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.