Organisation och personal

Tom Mels

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
tom.mels[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 83510498-108351
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Universitetlektor och docent i kulturgeografi med forsking som eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Programsamordnare Kandidatprogram i samhällsplanering vid Campus Gotland. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950 samt planeringskritik och vindkraft. Undervisar på flera kurser om planering, resurser, globalisering, landskap och miljörättvisa.

Akademiska meriter: Docent

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade vid Lunds Universitet 1999, och arbetade därefter som universitetslektor vid Lunds Universitet och Malmö Högskola (1999-2000), Högskolan i Kalmar/ Linnéuniversitetet (2000-2009), samt vid Högskolan på Gotland (2009-2013). Jag var även postdoc vid University College Dublin (2001-2002) och gästlektor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet 2009-2012. 2009 blev jag utsedd till docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet.

Min forsking eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap ("connaissance" snarare än "savoir") om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950 samt planeringskritik och vindkraft. För närvarande undervisar jag även på flera kurser om resurser, planering, globalisering och miljörättvisa, vilket ger en direkt länk till mina forskningsintressen. Jag har också under många år engagerat mig i nationella forskarkurser med landskap som huvudtema.

Min forskning har bl.a. publicerats i tidskrifter som Antipode, Cultural Geographies, Environment and Planning D: Society and Space, Landscape Research, Journal of Historical Geography och Geografiska Annaler. Jag är en av redaktörerna för Landscape Research (Routledge) samt arbetar på redaktörsrådet (editorial board) för Cultural Geographies (Sage).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.