Monica Norberg

utbildare vid Avdelningen för rektorsutbildning

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Monica.Norberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83790498-108379
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Mina kurser

Biografi

Publications/conferences

Norberg, M. (2017). Mångfald i skolan - etiska perspektiv på inkludering. Kap 7 ur Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur: Lund.

Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014). Exploring the University. Student Teachers’ Perception of their Knowledge and Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between South Africa, Sweden and United States American College. Mediterranean Journal of Social Science, 5(20). doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1701

Norberg, M. (2014). Diversity management: An approach to combine diversity to commitment. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic.

Norberg, M. (2013). Diversity and Commitment: A Possible Combination? Presented at 12th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2013 June 26 – 28, Darwin, Australia.

Norberg, M. (2012). Exploring the role of employeeship in a learning organization. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2012 September 5 – 7, Poznan, Poland.

Norberg, M. (2011). Managing diversity: Thoughts from a manager’s perspective . Presented at 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20 – 22, Cape Town, South Africa.

Dutrow, A. & Norberg, M. (2011). Diversity training in a teacher education. Presented at 3rd ENSEC Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.