Organisation och personal

Eva Sjöqvist

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
eva.sjoqvist[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
0498-108392
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Verksam som lärare vid Campus Gotland som lektor i systemvetenskap. Jag undervisar på campus och via nätet i kurser inom management, organisation och organisatorisk kommunikation (med och utan datorer). Dessutom handleder jag studenter som skriver kandidatuppsatser.

Mina kurser

Biografi

Mitt forskningsintresse handlar framför allt om hur dator-medierad kommunikation påverkar organisationer med fokus på vikten av en balans mellan effektivitet och arbetsmiljö. Mer om min forskning finns på min hemsida: www.mejl.n.nu.

Efter mer än 10 år som HR-specialist inom industrin läste jag IT-ekonomi vid Högskolan på Gotland. Utbildningen bidrog med insikter om hur den nya informationstekniken påverkade de organisatoriska villkoren sett ur ett mänskligt och därmed också ett ekonomiskt perspektiv.

Denna insikt resulterade i en magisteruppsats 1998 som behandlade e-post och information overload och 2008 i en doktorsavhandling i data- och systemvetenskap med titeln Electronic Mail and its Possible Negative Aspects in Organizational Contexts.

E-posten är fortfarande i de flesta organisationer ohotad som kommunikationsverktyg. Mitt forskningsintresse har dock flyttats från e-post till ett mer allmänt intresse för villkoren för ett effektivt virtuellt samarbete, hur organisatoriskt lärande kan underlättas, hur riskerna för information overload kan minimeras samt vilka kostnader som är förenade med den nya tekniken och vilket bidrag tekniken ger. Att något är möjligt är inte samma sak som att det är önskvärt är en bra utgångspunkt i denna diskussion.
 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.