Organisation och personal

Jonas Nöland Kristiansen

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jonas.Noland[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
+47-91 358759
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: synchronous machines excitation systems electrical machine design active rectification thyristor converters power system stability hydropower

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.