Sofie Kraft

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Carolina- och Karin Boye-biblioteket; Karin Boye-biblioteket

Besöksadress:
Engelska parken Hum. centrum Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 637
751 26 UPPSALA

bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Carolina- och Karin Boye-biblioteket; Carolinabiblioteket

E-post:
sofie.kraft[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3973
Besöksadress:
Carolina Rediviva,
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Mina kurser

Biografi

  • pliktleveranser (uppackning & fördelning)
  • svenska tidskrifter (urval, katalogisering, registrering & reklamationer)
  • utländska tidskrifter (registrering & reklamationer)
  • letningar i Carolinabibliotekets okatalogiserade material
  • retrospektiv katalogisering (granskning) av beställt material
  • katalogisering av svenska monografier
  • publik verksamhet (lån & information, Boka en bibliotekarie)
  • Carolinabibliotekets kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.