Organisation och personal

Henrik Fürst

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
henrik.furst[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Hur blir någon en skönlitterär debutant? Min avhandling handlar om aspirerande författares försök att bli skönlitterära debutanter och hur förlag hanterar möjliga debutboksprojekt. Båda sidor av denna marknad för skönlitterära manuskript upplever inledningsvis osäkerhet om huruvida författarnas manuskript är bra nog för att bli utgivet. I avhandlingen visar jag hur osäkerheten rörande kvalitet och framgång hanteras och används som resurs av både författare och förlag. De redovisade sätt som denna osäkerhet hanteras och används på ger ett nytt perspektiv och svar på hur någon blir en skönlitterär debutant.

Utbildning och tjänster

2017 Fil. dr i sociologi, Uppsala universitet. Avhandling: "Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers' Attempts to Achieve Publication"
2009-2011 Forskningsassistent i militärsociologi, Försvarshögskolan.
2011 (januari-juni) Universitetslärare i pedagogik, Stockholms universitet.
2010 Masterexamen i pedagogik, Stockholms universitet.
2008 Fil. kand. i sociologi, Stockholms universitet

Populärvetenskapliga föreläsningar

2016

Hur blir man en skönlitterär debutant? Folkuniversitetet, Östersund.

2015

Folkhögskolan, biblioteket och debutanterna – om värdet av skrivarkurser och bibliotek för debuterande författare, Mötesdag för samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning, Uppsala.

Folkhögskolan, författarna och förlagen – om värdet av skrivarkurser och litterär produktion, Folkbildningens forskningsdag, Stockholm.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.