Organisation och personal

Henrik Fürst

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
henrik.furst[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Hur fungerar arbetsmarknader för personer som ägnar sig åt konst och kultur? Min avhandling handlar om aspirerande författares försök att bli skönlitterära debutanter och hur förlag hanterar möjliga debutboksprojekt. Båda sidor av denna marknad för skönlitterära manuskript upplever inledningsvis osäkerhet om huruvida författarnas manuskript är bra nog för att bli utgivet.

I avhandlingen visar jag hur osäkerheten rörande kvalitet och framgång hanteras och används som resurs av både författare och förlag. De redovisade sätt som denna osäkerhet hanteras och används på ger ett nytt perspektiv och nya svar till hur marknader för personer som ägnar sig åt konst och kultur fungerar. Avhandlingen bidrar särskilt till fälten kultursociologi, ekonomisk sociologi och valuation studies.

Jag har introducerat begreppet "appraisal device" för att konceptualisera hur personer bedömer sina egna förmågor och kvaliteten på sitt arbete före det blir bedömt av grindvakter i kulturella marknader. Se Aspiring Writers and Appraisal Devices under Market Uncertainty (Acta Sociologica).

Jag har också introducerat ett sätt för att konceptualisera hur förlag upptäcker publicerbara manuskript bland de många obeställda manuskript som anländer till förlagen. Se Making the Discovery: The Creativity of Selecting Fiction Manuscripts from the Slush Pile (Symbolic Interaction).

Många av de som aspirerar inom kulturen blir refuserade av grindvakterna i de kulturella marknaderna. Jag har därför också studerat och konceptualiserat fyra sätt som refuseringar som misslyckande hanteras i marknader som är villkorade av osäkerhet. Se Handling Rejection as Failure: Aspiring Writers Getting the Rejection Slip. (Valuation Studies)

Se kappan för min avhandling för en sammanfattning och överblick över avhandlingen och hur dessa artiklar hänger samman och är en del i ett större sammanhang och akademiskt samtal.

Utbildning och tjänster

2018- Universitetslektor i sociologi, Uppsala universitet
2017 Universitetslektor i sociologi, Mälardalens högskola
2017 Fil. dr i sociologi, Uppsala universitet. Avhandling: "Selected or Rejected? Assessing Aspiring Writers' Attempts to Achieve Publication"
2009-2011 Forskningsassistent i militärsociologi, Försvarshögskolan.
2011 (januari-juni) Universitetslärare i pedagogik, Stockholms universitet.
2010 Masterexamen i pedagogik, Stockholms universitet.
2008 Fil.kand. i sociologi, Stockholms universitet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.