Helena Tegler

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
helena.tegler[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand sedan 2015. Avhandlingsarbetet inriktas på hur omgivningen till barn med svår cerebral pares och utvecklingsstörning med avsaknad av tal kan möjliggöra kommunikation med stöd av högteknologisk samtalsapparat såväl i skolan som i hemmet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.