Organisation och personal

Erika Sandström

universitetslektor vid Historiska institutionen

E-post:
erika.sandstrom[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 83020498-108302
Mobiltelefon:
070-1679967
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
erika.sandstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679967
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag finns vid Uppsala universitet - Campus Gotland och har alltså mitt arbetsrum i Visby. Jag ägnar mig huvudsakligen (och gärna) åt undervisning, främst på distanskurser i historia men också på campus både i Uppsala och i Visby.

Mina kurser

Biografi

Jag började läsa historia vid dåvarande Högskolan i Växjö 1993 utan någon annan plan än att det verkade intressant. Det visade sig vara så intressant att jag sedan bara har fortsatt, i olika former. Innan jag antogs som doktorand arbetade jag som gymnasielärare i historia och religionsvetenskap och under doktorandtiden var jag tjänstledig på deltid för att arbeta på Jamtli i Östersund. 2002 kom jag till Högskolan på Gotland som adjunkt och skrev där färdigt min avhandling På den tiden i dessa dagar - föreställningar om och bruk av historia vid Medeltidsveckan på Gotland och Jamtli historieland (2005). Sedan dess har jag huvudsakligen ägnat mig åt undervisning och åt administrativa uppgifter som ämnesansvarig, proprefekt, prorektor och tf rektor vid Högskolan på Gotland. Den forskning jag har gjort efter disputationen har framförallt rört sig inom samma tema som jag disputerade på - bruk av och föreställningar om historia. Nu har jag dock bytt forskningsinriktning och ägnar mig åt Svenska brukshundklubben och "hundhavandet" som folkrörelse och kulturyttring.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.