Organisation och personal

Thomas Nygren

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
thomas.nygren[AT-tecken]edu.uu.se
Mobiltelefon:
073-6468649
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Akademiska meriter: FD, Docent

Mina kurser

Biografi

Jag är universitetslektor i didaktik i Uppsala och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Mitt breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Min tidigare forskning, genomförd även i Umeå och Stanford, har publicerats i böcker och tidskrifter om historia, utbildningsvetenskap och digital humaniora. 

Bakgrund

Som lärare i historia och samhällskunskap fick jag möjligheten att beforska historieundervisningens praktik och även ämnets historiska utveckling. Resultaten presenterade i min avhandling visar att historia kan formuleras, förmedlas och uppfattas på mycket olika sätt, inte minst genom lärares olika undervisningsstrategier.

I forskningsprojektet "Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009", under ledning av Daniel Lindmark, undersökte jag relationen mellan internationella riktlinjer och svensk historieundervisning 1927-2002, vilket synliggjorde komplexiteten i implementeringen. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och genomfördes i samarbete med Georg Eckert Institutet för läroboksforskning.

Inom forskningsprojektet "Media Places", under ledning av Patrik Svensson HUMlab Umeå universitet och finansierat av Knut and Alice Wallenberg stiftelsen, undersökte jag hur elever skriver historia när de använder digitala arkiv.  Inom delprojektet "Sites of Knowledge Production as Media Places" i samarbete med Spatial History Project, Stanford University, studerade jag även hur digitala data och visualiseringar kan påverka kunskapskonstruktionen i historia i akademin. 

Jag var även projektkoordinator och forskare i ett EU projekt under namnet European History Crossroads as Pathways to Intercultural and Media Education (EHISTO). Med stöd från EU:s Life Long Learning program använde vi populärhistoriska tidningar för att skapa digitala plattfromar till stöd för mediekritiskt tänkande och multiperspektivitet i undervisningen. Detta samarbete leddes av Susanne Popp, Augsburg universitet med deltagande forskare och lärare från Tyskland, Polen, Spanien och England; flera länder med flera olika historiska narrativ.

För närvarande studerar jag i min forskning främst hur historieundervisning i praktiken och hur digitala medier kan användas för att stödja och analysera olika former av kritiskt tänkande och värderingar. Detta mot bakgrund av min tidigare forskning och ett års vistelse som gästforskare i digital humaniora vid Center for Spatial and Textual Analysis (CESTA), Stanford University, där jag undersökt undervisning om mänskliga rättigheter i Sverige och USA. Finansierad av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse arbetar jag nu vidare med detta projekt för att bättre förstå olika lärprocesser och hur detta kan stimuleras i en digital era. Jag är intresserad av att närmare studera hur forskning och digitala verktyg kan användas för att stödja och förstå undervisning på olika nivåer. I mitt senaste projekt studerar jag tillsammans med 12000 ungdomar trovärdigheten i deras nyhetsflöden.   

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.