Organisation och personal

Giuseppe Dibitetto

forskarassistent vid Institutionen för fysik och astronomi, Teoretisk fysik

E-post:
giuseppe.dibitetto[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3517
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.