Organisation och personal

Susanna Barrineau

projektadministratör vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
susanna.barrineau[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1520
Mobiltelefon:
072-9999067
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
Postadress:
Box 2136
75002 Uppsala

projektkoordinator vid SWEDESD - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling

E-post:
susanna.barrineau[AT-tecken]swedesd.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999067
Besöksadress:
von Kraemers allé 1A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: aktiv studentmedverkan active student participation

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.