Organisation och personal

Magne Friberg

forskarassistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
magne.friberg[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2855
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserad av de processer som gör växter och växtätande insekter till två av de mest talrika organismgrupperna på vår planet. Min forskargrupp fokuserar på evolutionen av växters signaler och hur insekterna uppfattar och svarar på signalerna. Vi studerar rumslig och tidsmässig variation i växters signaler och insekternas preferenser, och hur dessa interaktioner påverkas av interaktionen mellan organismerna. Mer info: http://www.ieg.uu.se/vaxtekologi/fribergs-grupp/ www.magnefriberg.com

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade vid Zoologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Efter en tvåårig postdok-vistelse vid University of California Santa Cruz, och en 2-årig postdoktorsanställning i Uppsala, så har jag nu påbörjat en anställning som Forskarassistent vid Avdelningen för Växtekologi och Evolution, Uppsala Universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.