Hannah Bradby

forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa

E-post:
hannah.bradby[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

professor i sociologi 13 vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
hannah.bradby[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5183
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Hannah's research into the sociology of health and illness focusses on forms of diversity, including ethnicity, gender and migration.

Mina kurser

Biografi

Please see

http://hannah.bradby.info/

for further details

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.