Subhrakanti Dey

professor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
subhrakanti.dey[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7059
Mobiltelefon:
070-1679521
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.