Organisation och personal

Jonas Bååth

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
jonas.baath[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jonas Bååth är doktorand i sociologi sedan HT12. Bååths forskning fokuserar på Svensk köttproduktion, från lantbruk till butik, och vad det innebär att producera en matvara som finns i överflöd. Speciellt fokus ligger på hur kött värderas. Forskningen rör sig mellan ekonomisk sociologi och kultursociologi, och använder sig av etnografiska metoder. 

  • Gästdoktorand på CIRCLE, Lunds universitet, under HT16-HT17
  • Gästdoktorand på Yale Centre for Cultural Sociology under HT15.

Nyckelord: valuation studies economic sociology pragmatism ethnography organization food practice theory agriculture supply chains cultural sociology abundance

Mina kurser

Biografi

Jonas Bååth har varit doktorand på sociologiska institutionen vid Uppsala universitet sedan september 2012. Han är medlem i forskningsgruppen Konvalueringar: Värdering och utvärdering inom och utom ekonomin. Han har Fil. Kand. och Fil. Mag. i sociologi från Lunds universitet samt en Fil. Master i sociologi från Umeå universitet. Bååth undervisar i sociologisk teori och organisationsteori vid Uppsala Universitet, samt om mat i samhället vid Örebro Universitet. Han har varit gästdoktorand vid Yale Centre for Cultural Sociology (2015) och CIRCLE, Lunds Universitet (2016-17).

 

Andra uppdrag

  • Gästlärare: Måltidskulturen i samhället (Måltidskunskap och värdskap C), Grythyttan, Örebro Universitet (2015- )
  • Kassör, Samhällsvetenskapliga Doktorandrådet (SDR) (2013-16)
  • Styrelseledamot, Sociologiska institutionen (2012-16)
  • Doktorandrepresentant, Bibliotekssamverkan S (2013-15)

Forskning

Min forskning utgår främst från avhandlingsprojektet Production in a State of Abundance: On the Struggles of the Swedish Meat Supply Chain. I projektet undersöker jag hur Svenska köttproducenter (lantbrukare, förädlingsindustri, detaljandel) hanterar att producera en matvara som finns i överflöd och som samtidigt konsumeras i högre grad än någonsin förr. Teoretiskt rör avhandlingen frågan om överflöd som samhälleligt fenomen, och hur överflöd kan upprätthållas.

Mina forskningsintressen grundar sig i spänningen mellan ekonomi och kultur, och de organisationer som verkar i spänningsfältet däremellan. Mat och matproduktion är därför mitt främsta intresseområde, då mat av nödvändighet integrerar frågor om resursanvändning med frågor om mening och kunskap. Min forskning fokuserar främst på värdering och bedömning inom köttproduktion, och de olika värden som måste hanteras kring mat inom en matproduktionskedja: lantbruk, förädlingsindustri och detaljhandel.

Teoretiskt lutar jag mig främst på de former av pragmatiskt grundade begreppsapparater som vuxit fram de senaste decennierna i form av praktikteori, fransk pragmatism, och processanalys. Metodologiskt vilar min grund i etnografin, som jag dock gärna kombinerar med kvantitativa ansatser. Således ser jag en tvärvetenskaplig ansats som den idag mest fruktsamma vägen för att hitta relevanta problem och lösa desamma.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.