Organisation och personal

David Boersma

forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Medicinsk strålningsvetenskap; Forskargrupp Anders Ahnesjö

E-post:
david.boersma[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Postadress:
Sjukhusfysik, ing 82
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
david.boersma[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.