Organisation och personal

Karin Backvall

doktorand vid Kulturgeografiska institutionen

Mobiltelefon:
073-5998209
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

doktorand i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
karin.backvall[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6511
Mobiltelefon:
073-5998209
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.