Nina Thyr

arkivarie vid Planering och samordning

E-post:
nina.thyr[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Telefon:
070-5598913
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.