Organisation och personal

Chrystal Kunosson

utbildare vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
Chrystal.Kunosson[AT-tecken]nck.uu.se
Telefon:
018-611 9864
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.