Gemma Mestres Beà

biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
Gemma.Mestres[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6805
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Short CV

 • 2016, docent in Engineering Sciences with specialization in Materials Science, Uppsala University (Sweden)
 • 2015-ongoing, senior researcher at EMBLA group, Uppsala University (Sweden)
 • 2012-2015, postdoc at Materials in Medicine group, Uppsala University (Sweden)
 • 2012, PhD Biomaterials, Technical University of Barcelona (Spain)
 • 2007, BSc Chemistry, Autonomous University of Barcelona (Spain)

Telephone: +46 (0)18 471 6805 Email: gemma.mestres@angstrom.uu.se

Forskning

My research during my PhD aimed at developing novel inorganic materials for bone regeneration. During my first postdoc at the Materials in Medicine Group (Uppsala University) I evaluated the biological properties of such materials, paying special attention to inflammatory response.

I performed my second post-doc at the EMBLA group (Uppsala University) I started developing an improved in vitro model of the blood-brain-barrier. Such a model to test the efficacy of a drug to cross the blood-brain-barrier would be very relevant in clinics and would allow decreasing the number of animal lives sacrificed nowadays to perform these tests.

Right now I am running my own research line within the EMBLA group. I am aiming to use my knowledge on biomaterials, in vitro studies and microfluidics to create a new microfluidic device that will allow to study the biological properties of biomaterials aimed for bone regeneration.

Awards and grants

 • 2018 Göran Gustaffson pris (lilla)
 • 2018 Stint, Initiation Grant
 • 2018-2022 VR, Starting Grant
 • 2017-2019 Formas, Future research leaders
 • 2015 Stifelsen Lars Hiertas Minne
 • 2014 Stifelsen Lars Hiertas Minne
 • 2013-2016 VINNOVA, Marie Curie Incoming
 • 2013 European Doctoral Award 2013. Awarded by the European Society of Biomaterials

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.