Karin Borner

enhetschef vid HR-avdelningen, HR-enhet TekNat

E-post:
Karin.Borner[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1756
Mobiltelefon:
070-4250039
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som enhetschef för HR-enhet TekNat. Enheten stöttar främst TekNat-området i allehanda HR-frågor, men har också en del universitetsövergripande uppdrag.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.