Organisation och personal

Nicole Carpman

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Nicole.Carpman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3017, 018-471 5843
Mobiltelefon:
070-1479915
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand på avdelningen för elektricitetslära som forskar inom marin strömkraft med inriktning på studier av resurstillgången i tidvatten och älvar.

Mina kurser

Biografi

Bakrund: Fysikprogrammet med master inom meteorologi, Uppsala universitet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.