Organisation och personal

Anna Mankell

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
anna.mankell[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Forskningsassistent vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap/ statsvetenskapliga institutionen.

Mina kurser

Biografi

Forskningsintresse

Arbetar främst med styrning och uppföljning av äldreomsorg och sjukvård, särskilt inom valfrihetssystem.

Jag har också särskilt intresserat mig för det civila samhällets roll som välfärdsaktörer.

Pågående projekt

"Why No Third Sector in Swedish Elder Care?" tillsammans med Ulrika Winblad Spångberg (inst. folkhälso- och vårdvetenskap) och Paula Blomqvist (statsvetenskapliga inst.)

"Vårdval inom specialistsjukvård - vilka krav ställer landstingen på vårdgivarna?" En kontraktstudie över bl.a uppföljningsbarhet av landstingens förfrågningsunderlag, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

"Uppföljning av äldreomsorg på individ- och verksamhetsnivå". Enkätstudie av kommuners uppföljningsarbete av äldreomsorg, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.