Organisation och personal

Ulla Hellström Muhli

forskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
ulla.hellstrom_muhli[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5172
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ulla Hellström Muhli är docent i sociologi och univ.lektor i Socialt arbete ssk. Socialgerontologi vid Uppsala universitet.

Ph.D. Associate Professor of Sociology at the Dept. of Sociology of Uppsala University. Member of the Research Group on Welfare and Senior Lecturer in Social Work, specially Social Gerontology.

 

 

 

 

 

Mina kurser

Biografi

Examina m.m.

  • Docent, 2012
  • Post doc, 2007 Cardiff University
  • Filosofie doktorsexamen, 2003
  • Filosofie kandidatexamen, 1996
  • Högskoleexamen i gerontologi, 1995
  • Vårdlärarexamen, 1980
  • Föreståndare/äldreomsorg/socialt arbete, 1976

Priser och utmärkelser: Advanced Health Sciences of Tomorrow, 2004 in Göteborg, Sweden. Pris för poster Bridging perspectives- A study of need assessment dialogues in elderly orient social work.The Vårdal Institute, the Swedish Institute For Health Sciences. 

Aktuellt forskningsprojekt: Kommunikativa tillämpningar i samtalsmöten mellan äldre och institutionella representanter.  Medverkande i projektet är också Barry Saferstein, professor i kommunikationsvetenskap, vid California State University San Marcos, US, PhD, i kognitiv Sociologi och  Eleni Siouta, MDR., Universitetsadjunkt vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.

Senaste referee granskad vetenskaplig publicering:

Hellström Muhli, U. & Svensson, A-M. (2017).Wellbeing in old age: A question of both continuity and change. (Chapter in Mukadder Mollaoğlu (ED.) Well-being and Quality of Life - Medical Perspective, ISBN 978-953-51-5521-8. InTech Open Access publisher.

Eleni Siouta, Ulla Hellström Muhli, Bjöörn Fossum & Klas Karlgren. (2017). Cardiologists’ experiences and perceptions of patient involvement and communication related to shared decision-making regarding atrial fibrillation treatment. (Accepted). Communication & Medicine, an Interdisciplinary Journal of Healthcare, Ethics and Society).

Lundin, A., Hellström Muhli, U. & Berg, L- E.- (2016). Witnessing presence: Swedish care  professionals’ experiences of supporting resident’s well-being processes within the frame of residential care homes. Journal of Aging Studies.

Blomgren Mannerheim, A, Hellström Muhli, U. & Siouta, E. (2016). Parents’ experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia. Journal of Schizophrenia Research and Treatment.

Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, B., Broström, A., Fossum, B., Karlgren, K. (2015).  Patients’ Experiences of Involvement and Communication in Decision Making about Atrial Fibrillation Treatment in Consultations with Nurses and Physicians, Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.11111/scs.12276

Tidigare bokpublikationer:

Hellström Muhli, U. (2014). Forskningsetik. (Kapitel i bok) I J. Trost. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur.

Hellström Muhli. U. & Delbene, R. (2013). (kapitel i Antologi). The ethical dimension of presence in elderly care talk-encounters, in the Antology: Presence in healthcare communication - implication for professional education in Health Care (red) José Carlos Gonçalves. Rio de Janeiro, Brasil: Editora da Universidade Federal Fluminense  (UFF). ISBN 9788522808496.

Hellström Muhli, U. (2012). (kapitel i Antologi). Delaktighet i äldreomsorgens språkliga möten ([Participation in language encounters in elderly care settings]. i P. Bülow, I. Sandén & D. Thunqvist-Persson (eds.) (2012).  Delaktighet i samtal, - Kommunikationens villkor och förutsättningar för delaktighet i vård, omsorg och socialt arbete. [Participation in talk – Condition and prerequisites in health and caring communication and in social work]. Malmö: Gleerups förlag. ISBN 978-91-40-67730-3.

Hellström Muhli, U. (1998). Kompetens inom socialomsorgsledarskap. [Management competence in caring] (bokkapitel i antologi), i E.   Pilhammar Andersson (red.) Komptens ur ett vårdpedagogiskt perspektiv. (Competence from the perspective of Health Care pedagogics).  (Report nr. 1998:1) Göteborg: the University of Gothenburg.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.