Michal Smrek

doktorand vid Statsvetenskapliga institutionen, Doktorander

E-post:
michal.smrek[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 5725
Besöksadress:
Rum GT Gamla Torget 6,6319 Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

assistent med doktoranduppgifter Doktorand vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Doktorander

E-post:
michal.smrek[AT-tecken]ires.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 3 tr
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand i statsvetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen och Institutet för rysslandsstudier. Jag forskar om politisk rekrytering med fokus på åternominering och listplacering av sittande parlamentsledamöter. Jag är särskild intresserad av könsrelaterad diskriminering och politisk karriärlängd. Jag undervisar på kandidat- och masternivå och handleder kandidatuppsatser inom utvecklingsstudier och jämförande politik.

Mina kurser

Biografi

Utbildning

Filosofie kandidatexamen i politik och historia, University of Manchester (2011)

Politices masterexamen, Uppsala Universitet (2013)

Filosofie kandidatexamen i statistik, Uppsala Universitet (2014)

Undervisning

Kurser:

Comparative European Politics C (varje maj, huvudlärare)

Master Methods: Qualitative Part (varje november, huvudlärare)

Handledning av kandidatuppsatser inom statskunskap och utvecklingsstudier.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.