Gunnar Brandén

doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

E-post:
gunnar.branden[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

assistent med doktoranduppgifter vid

E-post:
gunnar.branden[AT-tecken]ifau.uu.se
Telefon:
018-471 6052
Besöksadress:
Kyrkogårdsg. 6
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid Nationalekonomiska institutionen och affilierad med Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Mina forskningsområden spänner över utbildningsekonomi, arbetsmarknadsekonomi och applicerad mikroekonometri. Min forskning har en tydlig empirisk inriktning och berör frågor om ojämlikhet, intergenerationell rörlighet och policyutvärdering.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.