Organisation och personal

Gertrud Lidén

universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
gertrud.liden[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6876
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag är legitimerad lärare mot grundskolans senare år och gymnasiet, vuxenutbildning i svenska som andraspråk och spanska. I min lärarexamen har jag 90 hp i svenska som andraspråk.
 
Sedan jag började som lärare i svenska som andraspråk 2008 har jag fått god yrkesvana och bred erfarenhet av andraspråksundervisning i flera skolformer och på flera språknivåer.
 
Tidigare undervisade jag svenska för utländska studenter och stipendiater, Basic Swedish, under åren 2012-2013 på mellan 40% -100%. Jag har undervisat Basic Swedish 1 och Basic Swedish 3.
 
Nu undervisar jag förutom Basic-kurser även behörighetsgivande kurser i svenska.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.