Organisation och personal

Anna Hauffman

doktorand vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Experimentell och klinisk onkologi; Forskargrupp Birgitta Johansson

E-post:
anna.hauffman[AT-tecken]igp.uu.se
Telefon:
018-611 9848
Mobiltelefon:
070-3381371
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 78, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 78, 5 tr
751 85 Uppsala

universitetsadjunkt vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Vårdforskning

E-post:
anna.hauffman[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-3381371
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 15 bv
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset ing 70 1 tr
751 85 Uppsala

Mina kurser

Forskning

Doktorand i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE inom vuxenonkologisk vård där målet är att förbättra omhändertagandet av patienter med cancer som rapporterar oro och nedstämdhet. Vi undersöker nyttan av ett internetbaserat självhjälpsprogram för stegvis vård och jämför bl.a. effekten av det internetbaserade programmet med konventionell vård med avseende på hälsorelaterad livskvalitet, posttraumatisk stress och kostnadseffektivitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.