Isabell Olevall

arvodist vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

museiassistent vid Uppsala linneanska trädgårdar, Mus.ass. - Helgvärdar

E-post:
isabell.olevall[AT-tecken]botan.uu.se
Besöksadress:
Villav. 6-8
75236 UPPSALA
Postadress:
Villavägen 6-8
75236 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.