Organisation och personal

Nils-Göran Olve

gästprofessor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
nils-goran.olve[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1618
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Nils-Göran Olve är docent vid HHS där han på 70- och 80-talen arbetade med bl a företagsledarutbildning och som uppdragsforskare. Under sjutton år var han partner i Cepro Management Consultants och konsultar numera som freelance. Sedan 1995 är han adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, särskilt ekonomisk styrning, vid Linköpings universitet och sedan 2011 gästprofessor vid UU. Ensam eller med medförfattare har han skrivit ett tjugotal böcker.

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Nils-Göran worked for many years as a researcher, educator and writer with the Stockholm School of Economics (Handelshögskolan i Stockholm), and in the 1980s he led management training programmes in China and the International Teachers Programme for management teachers. He then worked as a consultant with Cepro, a Stockholm-based consultancy, at the same time becoming a consulting professor with Linköping University and gradually gravitating back to academia.

He is the author or co-author of numerous articles and more than a dozen books in Swedish; several were published in English by Wiley: Virtual Organizations and Beyond (by Bo Hedberg et al., 1997); Performance Drivers – a Practical Guide to Using the Balanced Scorecard (1999); Making Scorecards Actionable (2003); and The Balanced scorecard (2nd ed. 2006). His most recent book is Controlling for Competitiveness (CBSP, 2011). Swedish versions of these books were published as Imaginära organisationer; Balanced scorecard i svensk praktik, Framgångsrikt styrkortsarbete, och Ekonomistyrning för konkurrenskraft. He is also the editor of Controllerhandboken (9th ed. 2008), an established Swedish classic where he long has contributed articles and now serves as editor.

He is the chairman of the Friends Association at the Royal Stockholm Opera and writes also on opera and singers for Swedish and English publications.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.