Organisation och personal

Valentin Georgiev

bioinformatiker vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
valentin.georgiev[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

webbadministratör vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Forskning; Farmaceutisk bioinformatik

Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.