Linda Lännerström

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
linda.lannerstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Leg. sjuksköterska med specialistexamen som Distriktssköterska. Doktorand på halvtid vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin och knuten till Centrum för klinisk forskning i D län (CKFD), Eskilstuna.

Mina kurser

Biografi

Projekt

Studerar området sjukskrivningar och framför allt sjuksköterskors hantering, kunskap och attityder till försäkringsmedicin. I första delstudien har sjuksköterskors upplevelser av hantering av sjukskrivningsärenden i telefonrådgivning inom primärvård studerats. I andra delstudien intervjuades långtidssjukskrivna om deras upplevelser av att vara sjukskrivna. Fortsatta studier innefattar en intervention där sjuksköterskor i primärvård utbildas inom försäkringsmedicin. Doktoranden deltar även i ett projekt gällande distriktsläkares syn på sjukskrivning samt ett projekt där hälsan hos personer med psykisk ohälsa studeras under och efter intervention för återgång i arbete.

Huvudhandledare är associerad forskare Thorne Wallman http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N99-1631. Bihandledare är associerad forskare, professor Inger Knutsson Holmström http://katalog.uu.se/empInfo/?id=N96-6332.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.