Organisation och personal

Soorej Jose Puthoopparambil

Kort presentation

Teknologie kandidat i Bioinformatik, Master i Internationell Hälsa, Doktor i medicine (migration)

Mina kurser

Biografi

Vardag och välmående bland immigranter som hålls i förvar i Sverige

Irreguljära migranter (avvisade asylsökare inkluderat) hålls ofta i förvar av värdstaten, i syfte att bli utvisade till sitt hemland. De faktorer som tvingat irreguljära migranter att migrera kan ha påverkat deras fysiska och mentala hälsa. Studier har visat att vistelse i förvar förvärrar hälsotillståndet och försämrar deras hälsa och välbefinnande. Mitt projekt fokuserar på att utforska och identifiera de faktorer som främjar och förhindrar välbefinnandet för de irreguljära migranter som tagits i förvar i Sverige. Syftet med projektet är att föreslå genomförbara rekommendationer som kan förbättra livskvalitén och välbefinnandet för dem som tagits i förvar. Deltagarna består av män och kvinnor som tagits i förvar i Sverige. Data kommer att samlas in från fem förvar i Sverige. Studien utförs i samarbete med Migrationsverket och är finansierat av Europeiska flyktingfonden.

Handledare

Magdalena Bjerneld
Beth Maina Ahlberg

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.