Organisation och personal

Karin Hagren Idevall

postdoktor vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
karin.hagren.idevall[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning berör språkets funktion som meningsskapande i relation till individen och samhället. Jag är särskilt intresserad av hur språket normaliserar, diskriminerar och marginaliserar bl.a utifrån tillskriven ras, nationalitet, religion, kön och sexualitet. Huvudsakliga metoder: diskursanalys, aktörnätverksteori, appraisal.

Doktorand sedan januari 2012, disputerad 8 juni 2016. Har undervisat på kurser på A-, B- C-och avancerad nivå, samt handlett C- och masteruppsats.

Mina kurser

Biografi

Avhandling

Disputerade 8 juni 2016 med sammanläggningsavhandlingen Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion.

Undervisning

Under min doktorandtid har jag undervisat på följande kurser:

Genusteori och språk, avancerad nivå

Språkvetenskap i genusperspektiv, C

Textens grammatik, B

Textanalys och textproduktion, B

Språk, genus och diskursanalys, A

Utöver det har jag handlett uppsatser på c- och avancerad nivå.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.