Organisation och personal

Karin Hagren Idevall

postdoktor (Tjänstledig) vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
karin.hagren.idevall[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tjänstledig:
2017-09-25 - 2018-07-08

Kort presentation

Min forskning berör språkets funktion som meningsskapande i relation till individen och samhället. Jag är särskilt intresserad av hur språket normaliserar, diskriminerar och marginaliserar bl.a utifrån tillskriven ras, nationalitet, religion, kön och sexualitet. Huvudsakliga metoder: diskursanalys, aktörnätverksteori, appraisal.

Disputerad 8 juni 2016. Postdoktor sedan februari 2017. Har undervisat på kurser på A-, B- C-och avancerad nivå, samt handlett C- och masteruppsats.

Mina kurser

Biografi

Avhandling

Disputerade 8 juni 2016 med sammanläggningsavhandlingen Språk och rasism: Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion.

Undervisning

Jag har undervisat på följande kurser vid Uppsala universitet och Södertörns högskola:

Genusteori och språk, avancerad nivå

Språkvetenskap i genusperspektiv, C

Textens grammatik, B

Textanalys och textproduktion, B

Språk, genus och diskursanalys, A

Texter och samtal, A

Mötet med skriftspråket, A

Utöver det har jag handlett uppsatser på c- och avancerad nivå.

Forskning

I mitt postdok-projekt undersöker jag hur svenskhet har konstruerats i olika typer av folkbildande och upplysande texter, från 1850-talet fram till idag. Studien är diskursanalytisk och syftar till att ta reda på hur man talat om Sverige, svenskar och det svenska, vilka egenskaper och normer som definierar svenskhet och vilka människor som inkluderas och exkluderas från svenskheten. De texter som undersöks är sådana som är inriktade mot att ge kunskap om Sverige och det svenska, exempelvis tidskrifter om turism i Sverige, populärvetenskapliga böcker om rasbiologi och informationsmaterial för nyanlända.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.