Organisation och personal

Peter Wirsching

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrostrukturlaboratoriet, MSL

E-post:
Peter.Wirsching[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2320
Mobiltelefon:
070-4250307
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

tekniker vid Biomedicinskt centrum (BMC), BMC-intendenturen

E-post:
peter.wirsching[AT-tecken]bmc.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250307
Besöksadress:
Husarg. 3
Postadress:
Box 570
751 23 UPPSALA

tekniker vid Polacksbacken

E-post:
peter.wirsching[AT-tecken]bmc.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250307
Besöksadress:
Lägerhyddsv 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

tekniker vid Administrativt centrum för SciLifeLab i Uppsala

Mobiltelefon:
070-4250307
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC
Husarg. 3
751 23 Uppsala
Postadress:
Box 3037
750 03 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.