Organisation och personal

Peter Wirsching

forskningsingenjör vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrostrukturlaboratoriet, MSL

E-post:
Peter.Wirsching[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 2320
Mobiltelefon:
070-4250307
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.