David Lingfors

postdoktor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
david.lingfors[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 6215
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

I am a PhD-student at the Department of Engineering Sciences at Uppsala University. I am a member of the Built Environment Energy Systems Group at the division of Solid State Physics. The focus of my research is solar variability studies and PV potential studies in order to make better use of solar energy in the built environment. I am also part of a workgroup aiming to set up a roadmap for a climate positive Uppsala municipality in 2050, where solar energy and energy efficiency in the built environment is my target area.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.