Lena Edander

provkonstruktör (Tjänstledig) vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
lena.edander[AT-tecken]nordiska.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala
Tjänstledig:
2018-07-01 - 2019-09-30
Tillgänglig:
Svenska 1

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.