Organisation och personal

Eva Åkesson

rektor vid Universitetsledningen och ledningsråd, Rektor

E-post:
rektor[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3310
Besöksadress:
Universitetsledningen S:t Olofsg. 10B
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Professor Eva Åkesson är rektor vid Uppsala universitet från 1 januari 2012.

Läs Rektorsbloggen på rektorsbloggen.uu.se

Mina kurser

Biografi

Eva Åkesson är professor i kemisk fysik. Hon genomförde sin grundutbildning i kemi och forskarutbildning i fysikalisk kemi vid Umeå universitet. Sin post doc gjorde hon på University of Minnesota, USA. Särskild forskare NFR/VR inom ”Photochemical reaction mechanisms” under perioden 1996-2004.

1996 anställdes hon vid Lunds universitet och förutom att forska har hon även arbetat som lärare och studierektor. Under åren 2003-2008 vicerektor vid Lunds universitet med särskilt ansvar för grundutbildningsfrågor och Bolognaprocessen. 2009-2011 Lunds universitets prorektor, och ställföreträdande rektor,  med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå, kvalitetsarbete samt tillhörande  internationaliseringsfrågor.

Eva Åkesson har främst forskat inom femtokemi - ett område som använder sig av ultrasnabb spektroskopi för att följa kemiska reaktioner och förlopp på en tidsskala då kemiska bindningar bryts och bildas. Hon har studerat olika isomerisationer, dissociationsreaktioner och elektronöverföringar. Hennes forskning har även riktat sig mot energiöverföring i artificiella system för solceller. Särskilt intresse i forskningen har varit att studera hur omgivningen (lösningsmedel) på olika sätt kan påverka och förändra dessa reaktioner och förlopp.

Eva Åkesson har haft en rad skilda styrelseuppdrag. Som exempel kan nämnas CSN, Högskolan Kristianstad, SI och Nationalkommittén i kemi. Sedan 2005 är hon titular member IUPAC’s Commitee on Chemistry Education, och har även innehaft flera poster såsom vice ordförande och sekreterare. Hon har varit ordförande för internationella expertpaneler för utvärdering av ledning och styrning av undervisning vid Helsingfors universitet 2008 och vid Aalto School of Science 2011. Sedan 2005 innehar hon kompetensgraden ETP, Excellent Teaching Practice, Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.