Organisation och personal

Petra Olander

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Petra.Olander[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5859
Mobiltelefon:
070-4470015
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning syftar till att lösa de nötningsproblem som uppstår i marina tvåtakts dieselmotorer när alternativa bränslen ersätter traditionella svavelrika bränslen. Forskningen är en del av det EU-finansierade projektet HELIOS, som syftar till en grönare transport till havs genom byte av bränsle. Målet i vår del av projektet är att förstå vilken roll svavel har för nötningsegenskaperna hos materialen i cylindern och att hitta sätt att få bra egenskaper utan svavel. teknik.uu.se/tribomaterials

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.