Meysam Pazoki

forskare , docent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Meysam.Pazoki[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.