Organisation och personal

Yue Hong

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Yue.Hong[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7285
Mobiltelefon:
076-4235292
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.