Organisation och personal

Jon Olauson

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jon.Olauson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5812
Mobiltelefon:
072-0411636
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand vindkraft

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.