Organisation och personal

Daniel Primetzhofer

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

föreståndare vid Tandemlaboratoriet

Besöksadress:
Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I am working in materials research with a focus on thin film technology and surface and near-surface science using ion beams as working tools. I am involved in application and development of different methods for investigation of complex systems including e.g. non-destructive high-resolution depth profiling (down to 1 nm) for poly- and single crystalline materials. I am also working on fundamental questions like energy loss of slow ions in solids, charge exchange and interatomic potentials.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.