Organisation och personal

Daniel Primetzhofer

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
daniel.primetzhofer[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3040
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

föreståndare vid Tandemlaboratoriet

Besöksadress:
Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Kort presentation

I am working in materials science on systems such as photochromic materials for smart windows, solid state electronics and try to adress many more applied problems within thin film technology using ion beams as working tools. I am applying and developing different accelerator-based methods including e.g. non-destructive high-resolution depth profiling (down to 1 nm). I am also working on fundamental questions like energy loss of slow ions in solids, charge exchange and interatomic potentials.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.