Organisation och personal

Åsa Malmström Rognes

forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Asa.Rognes[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1476
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

MSc Handelshögskolan Stockholm, 1992

FD Uppsala universitet, Uppsala, 2016

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.