Organisation och personal

Thomas Joffre

gästlärare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
thomas.joffre[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-64096773
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Survey

The idea of my research is to use X-ray microtomography to characterize the 3D microstructure of different heterogeneous materials (composites, trabecular bone, wood...).

Knowing the microstructure, I used Digital Image ProcessingFinite Elements Models and Digital Volume Correlation to measure properties, understand the deformation mechanisms and then predict the mechanical behaviour of the material.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.