Organisation och personal

Andreas Frisk

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
andreas.frisk[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om tillväxt av magnetiska tunnfilmer med hjälp av magnetron sputtring. Jag har jobbat speciellt med kombinatorisk sputtring, där man deponerar filmer med en kompositions- eller tjockleksgradient. Jag studerar både amorfa mjukmagnetiska och även kristallina hårdmagnetiska filmer. För de hårdmagnetiska filmerna är syftet att hitta ersättningsmaterial fria från sällsynta jordartsmetaller. Utöver det är jag väldigt intresserad av röntgen diffraktion i all dess former.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.