Sara Bondesson

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
Sara.Bondesson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Nyckelord: disaster risk reduction political participation political marginalization social inequality disaster management social vulnerability gender and disasters gender studies

Mina kurser

Biografi

Sara Bondesson har en doktorsexamen från statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet och arbetar för närvarande som biträdande lektor på Institutionen för Säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Hon är också affilierad med Centrum för Naturkatastroflära (CNDS). Sara forskar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med fokus på genusfrågor, social ojämlikhet och sårbarhet. Nuvarande projekt innefattar forskning kring inkorporering av ett genusperspektiv inom policyfältet katastrofriskreducering samt ett läroboksprojekt om samverkan i kris.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.