Organisation och personal

Sara Bondesson

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
Sara.Bondesson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Nyckelord: disaster risk reduction political participation political marginalization social inequality disaster management social vulnerability gender and disasters

Mina kurser

Biografi

Sara forskar på katastrofhantering och katastrofriskreducering med fokus på social ojämlikhet och sårbarhet. Nuvarande projekt innefattar forskning kring implementering av genusperspektiv inom katastrofriskreducering.

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.