Organisation och personal

Sara Bondesson

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Affilierade

E-post:
Sara.Bondesson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Nyckelord: social movements disaster risk reduction disaster vulnerability political participation political marginalization inequality

Mina kurser

Biografi

Sara skriver avhandling i statsvetenskap om katastrofer, dess ojämlika effekter samt hur dessa ojämlikheter kan förändras via sociala rörelser och gräsrotsorganisering. Hon bedriver inom ramen för sin avhandling etnografiska studier i ett ytterområde till New York City, Rockaway i Queens, och följer gräsrotspolitiska implikationer och organisering mot ojämlikhet i eftersvallningarna av orkanen Sandy som drabbade området hårt under hösten 2012. Just nu befinner hon sig i New York City för en gästforskarperiod på Columbia Universitys Earth Institute. Sara är förutom doktorand på statsvetenskapliga institutionen i Uppsala anställd vid Crismart, ett forskningscentrum som sysslar med krishantering, knutet till Försvarshögskolan i Stockholm, och hon ingår också i den tvärvetenskapliga forskarskolan Center for Natural Disaster Science (CNDS).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.