Organisation och personal

Adam Dingwell

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Meteorologi

E-post:
adam.dingwell[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2740
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning fokuserar på hur utsläpp från vulkaner transporteras i atmosfären. Projektet bedrivs inom Centrum för Naturkatastrofslära (CNDS) som engegerar forskare inom natur-, samhälls-, och ingengörvetenskaper vid Uppsala universitet, Karlstad universitet samt Försvarshögskolan. Mitt huvudämne är meteorologi men syftet med CNDS är att samarbeta interdisciplinärt mellan de olika ämnesområdena.

Mina kurser

Biografi

Vid vulkanutbrott kan stora mängder giftiga eller på annat sätt skadliga ämnen släppas ut i atmosfären. Dessa utsläpp kan vara direkt hälsovådliga och/eller slå ut jordbruk, boskapsskötsel eller viktig infrastruktur, t ex flygtrafik. För att minska samhällets sårbarhet för vulkanutbrott behöver vi metoder för att spåra utsläppen så att rätt åtgärder kan tas för utsatta områden.

Jag studerar spridning av luftföroreningar från olika typer av vulkaner. Tidigare har jag studerat transport av vulkanaska över kontinental skala (~1000 km), vilket är av intresse främst för flygtrafik. I den senare delen av min doktorandtjänst har jag börjat inrikta mig mer mot gasutsläpp, antingen från passiva vulkaner eller från pågående utbrott. I dessa fall är det regional skala (~10-100 km) som gäller och syftet är främst att bedöma luftkvalitet nära marken.

I mitt projekt använder jag en mesoskalig vädermodel, WRF, för att framställa högupplöst regional väderdata. Väderdatan används sedan för att driva en spridningsmodell, FLEXPART-WRF, som beskriver utsläpp, transport samt deposition av partiklar och/eller gaser från vulkanutbrott.

Det finns stora osäkerheter som måste överkommas för att korrekt beskriva transporten av utsläppen. Källan, dvs vulkanen, utgör en av de större osäkerheterna, men avvikelser i väderdatan och depositionsprocesserna bidrar också. Som del i projektet har jag bidragit med förbättringar till modellen, än så länge inefattar detta diverse mindre fysikupppdateringar och felkorrigeringar samt stöd för utdata på netCDF-format.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.