Frederike Albrecht

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
frederike.albrecht[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3746
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
frederike.albrecht[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Mitt primära forskningsintresse kretsar kring katastrofhantering. Jag undersöker politiska och sociala förändringar efter katastrofer, samt studerar underliggande faktorer som kan förklara förändringar så som medierapportering i samband med en katastrof. Utöver detta har jag ett generellt forskningsintresse i klimatanpassning och hållbar utveckling.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.